Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI

Podjetje Alkena d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s prevozi oseb. Ponujamo storitve prevoza od doma, hotela, itd. do želenega letališča, železniške postaje, naslova, prireditve, itn. Vse dogovorjene destinacije v Sloveniji ali v tujini, so na splošno sklenjene destinacije po predhodnem dogovoru.

Alkena d.o.o.

Aškerčeva ulica 6A

1230 Domžale

Tel. št.: +386 40 535 646

E-naslov: info@smart-transfers.eu

Davčna št.: SI 50698095

Matična številka: 6824340000

IBAN SI56 6100 0001 3614 588 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

Uvod

0.člen – Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Vse informacije, vsebine, podobe, programske in oblikovalske vsebine strani, storitve in njihova imena ter zgradba in celostni izgled, izvorna koda ter unikatna arhitektura spletne strani (domene) www.smart-transfers.eu izpolnjujejo definicijo avtorske pravice oziroma sorodne pravice ali intelektualne lastnine, so v izključni lasti družbe Alkena d.o.o., Aškerčeva 6 A, 1230 Domžale.

Viri fotografij:

Uporabnik ali obiskovalec spletne strani ne sme nepooblaščeno uporabljati, prenašati ali kako drugače uporabiti vsebine, ki je definirana v prvem odstavku tega obvestila, brez izrecnega privoljenja Družbe.

Vsakršna nepooblaščena uporaba je podlaga za odškodninsko odgovornost ter kazenski pregon v skladu z 148. in 149. členom Kazenskega zakonika RS (KZ-1).

 

Podjetje Alkena d.o.o., si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni pogoje poslovanja, ki so navedeni v nadaljevanju (spremembe obstoječih predpisov, cen). Pozivamo vas, da pazljivo preberete naše pogoje poslovanja. 

1.člen – Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji)

Splošni pogoji opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevozov, obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb, kot kupcev, pri naročanju storitev, sklepanju pogodb za storitve. Na osnovi splošnih pogojev se stranki dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer podjetje Alkena d.o.o., Aškerčeva ulica 6A, 1230 Domžale posreduje in organizira prevoze oseb ( v nadaljevanju: Smart Transfers), NAROČNIK pa naroča in kupuje storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb.

2.člen – Opredelitev pojmov

Spletni portal www.smart-transfers.com ter blagovna znamka “Smart Transfers” sta v lasti in upravljanju podjetja Alkena d.o.o., Aškerčeva ulica 6A, 1230 Domžale, ki izvaja: Lastne prevoze, Prevoze drugih prevoznikov, Organizirane prevoze turističnih agencij in drugih podjetij. Smart Transfers vedno nastopa kot informator opcij organizacije in izvedbe prevoza. Smart Transfers v določenih primerih nastopa tudi kot organizator lastnih prevozov – PREVOZNIK, v določenih primerih pa nastopa kot posrednik drugih organizatorjev prevoza.

NAROČNIK je vsaka pogodbena stranka oz. NAROČNIK storitve iz ponudbe Smart Transfers. NAROČNIK je hkrati tudi plačnik storitve. NAROČNIK nastopa kot koristnik prevoza oziroma posredovane storitve. NAROČNIK prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih.

POSREDNIK je posredniško podjetje, ki je istočasno tudi NAROČNIK, ki ni končni uporabnik storitve, ampak naroča storitev v imenu drugega. POSREDNIK je lahko turistična agencija, hotel, turistično-informacijski center, podjetje ali druga pravna oseba.

DRUGI PREVOZNIK je izvajalec prevoza, ki ga Smart Transfers posreduje. Vsi DRUGI PREVOZNIKI, katerim Smart Transfers posreduje storitev prevoza, so pogodbeno zavezani spoštovati splošne pogoje Smart Transfers. V primeru posredovanja prevoza veljajo splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v cestnem prometu DRUGEGA PREVOZNIKA in Zakonom o prevozih v cestnem prometu. PREVOZNA POGODBA je pogodba, kjer se PREVOZNIK zavezuje, da bo NAROČNIKA ali njegovega potnika prepeljal do določenega kraja, NAROČNIK pa se zavezuje, da bo PREVOZNIKU plačal ustrezno prevoznino. PREVOZNA POGODBA je sklenjena, ko potnik potrdi splošne pogoje na spletni strani www.Smart-Transfers.com, pošlje povpraševanje, potrdi rezervacijo in plača prevoz.

3.člen – Iskanje prevozov in cena

Iskanje ponujenih prevozov in cene, rezervacija, plačilo in potrditev poteka preko spletnega portala www.smart-transfers.eu. V procesu rezervacije prevoza mora NAROČNIK vpisati ali gre za enosmerni ali povratni prevoz, število oseb, datum prevoza in uro odhoda. Vsi podatki vplivajo na ceno prevoza. Cena prevoza na druge lokacije in destinacije ni fiksna in se določa na podlagi povpraševanja po prevozih na določeni relaciji na določen dan in uro. V primeru prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder NAROČNIK nadaljuje prevoz z letalskim ali drugačnim prevoznikom, je pomemben predviden prihod na letališče, ki ga najavi NAROČNIK, ko izpolne vse potrebne podatke. Ta izračun mora NAROČNIK opraviti sam v skladu z navodili in zahtevami DRUGEGA PREVOZNIKA, kdaj je zadnji čas za prihod na odhodno lokacijo, oziroma ob kateri uri se pričakuje prihod iz letališke stavbe in možnost nadaljevanja potovanja s Smart Transfers.

4.člen – Tipi prevozov

Po vpisu vseh podatkov, spletno mesto www.smart-transfers.eu ponudi možne alternative na ta dan. Smart Transfers  ponuja tri različne tipe prevozov z različnimi omejitvami in kakovostjo storitve: (1) CENOVNO – UGODNI PREVOZI, (2) SKUPINSKI PREVOZI, (3) POSLOVNI PREVOZI, SKUPINSKI ALI ZASEBNI PREVOZI OD VRAT DO VRAT.

  1. CENOVNO – UGODNI PREVOZI so cenovno najugodnejši prevozi. Pri tovrstnem prevozu lahko pride do združevanja individualnih naročil prevozov s podobnimi relacijami in podobnimi urami odhodov, čakanja ter postankov na posameznih naslovih, hotelih, penzionih ali domačih naslovih. Ura odhoda in prihoda se lahko prilagaja ostalim potnikom, ki so rezervirali prevoz. Odhodno mesto je samo eno in ga določi prevoznik upoštevajoč vse potnike kateri bodo udeleženi v prevozu. Možnost doplačila za prevoz z naslova potnika. Smart Transfers poskuša združevati naročila tako, da prihaja do najmanjših odstopanj od želenih časov. Prevozu se dodajajo drugi potniki. Smart Transfers ne odgovarja za morebitne zamude na destinacijo. V primeru odpovedi s strani NAROČNIKA se vplačani denar ne vrača.
  2. SKUPINSKI PREVOZI, kjer gre za prevoz, kjer NAROČNIK izbere prevoz ob uri, ki jo sam določi, in poteka ob že vnaprej določenih lokacijah pobiranja do destinacij, ki so vnaprej določene. Prevozu se dodajajo drugi potniki. Smart Transfers ne odgovarja za morebitne zamude na destinacijo. V primeru odpovedi iz strani NAROČNIKA se vplačan denar ne vrača.
  3. POSLOVNI PREVOZI, SKUPINSKI ALI ZASEBNI PREVOZI OD VRAT DO VRAT so prevozi po meri NAROČNIKA, prilagojeni so NAROČNIKOM, ki potrebujejo storitev iz naslova na naslov brez dodatnih postankov ter dodatnih potnikov. POSLOVNI PREVOZI, SKUPINSKI ALI ZASEBNI PREVOZI OD VRAT DO VRAT pomeni, da gre za prevoz po naročilu NAROČNIKA ob urah, ki jih želi NAROČNIK, ki poteka od naslova odhodne lokacije do naslova na destinaciji po željah NAROČNIKA. Prevozu se ne dodaja drugih potnikov. POSLOVNI PREVOZI, SKUPINSKI ALI ZASEBNI PREVOZI OD VRAT DO VRAT se naročijo preko spletnega obrazca za rezervacijo, preko elektronske pošte ali preko telefona. NAROČNIK ob rezervaciji sporoči želeno uro odhoda in prihoda (številko leta), vstopno lokacijo ter število oseb. V primeru izrednih razmer Smart Transfers ne odgovarja za morebitne zamude na destinacijo. Tovrstna oblika prevoza ni vezana na vozni red. NAROČNIK lahko rezervacijo do 48 ur pred odhodom prekliče in dobi polno povračilo plačanega denarja.

5.člen – Rezervacija, plačilo in potrditev

Pri izpolnjevanju spletnega obrazca za rezervacijo oz. povpraševanje, NAROČNIK navede ure, datume, morebitne lokacije odhoda oz. prihoda.  NAROČNIK mora v spletni obrazec vpisati tudi svoje podatke (ime, priimek, naslov, mobilna telefonska številka, e-mail) ter morebitne opombe. V primeru nadaljevanja prevoza z letalskim prevoznikom NAROČNIK vpiše v opombe številko leta ter željeno uro prihoda na letališče. V primeru pobiranja NAROČNIKA z letališča, NAROČNIK vpiše številko leta ter uro pristanka letala pod opombe. Ko so vsi podatki vpisani, NAROČNIK potrdi še splošne pogoje. Po opravljeni rezervacije preko spletnega obrazca za rezervacijo se NAROČNIKU pošlje avtomatsko potrdilo o prejemu njegovega pocpraševanja, pri čemer rezervacija še ni potrjena s strani Smart Transfers. Po prejeti rezervaciji oz. prejetem povpraševanju, Smart Transfers NAROČNIKU posreduje ponudbo za prevoz v obliki predračuna, ki velja 3 dni oz. 72 ur od trenutka posredovanja predračuna. V tem času sta mesto in cena za NAROČNIKA rezervirani. Po izteku določenega časovnega okvirja Smart Transfers ne zagotavlja proste kapacitete za določen prevoz po isti ceni ter lahko spremeni ceno prevoza. Smart Transfers rezervacijo dokončno potrdi šele po prejetju nakazila. V kolikor se kapacitete vozil predčasno (pred nakazilom) zapolnejo, Smart Transfers prevoza ni dolžan potrditi in izvesti. Nepotrjena rezervacija za izvajalca ni zavezujoča.

Smart Transfers ni zavezan nuditi storitev NAROČNIKOM, ki ne soglašajo s temi splošnimi pogoji. V kolikor NAROČNIK prevoza ni rezerviral preko spletnega obrazca se šteje, da je s temi splošnimi pogoji poslovanja seznanjen in da se z njimi strinja, saj so javno objavljeni na spletni strani www.smart-transfers.eu.

PLAČILO STORITVE

Plačilo predračuna se opravi na bančni račun podjetja. Kot sklic se vpiše ime in priimek potnika ter številko potrditve rezervacije. Plačilo se lahko izvede tudi z gotovino ali kartico na sedežu podjetja na naslovu Aškerčeva 6a, 1230 Domžale, 24/7. Pri plačilu se priloži potrditev rezervacije oz. predračun. NAROČNIKU se izda ustrezen dokument o plačilu prevoza.

Drugačne oblike plačila imajo pogodbene stranke, ki naročajo storitve Smart Transfers za svoje potnike. V tem primeru je obvezen dokument prejeta naročnica ali pogodba podjetja ter pisno naročilo v obliki e-sporočila na info@smart-transfers.eu. Spisek potnikov je v tem primeru tudi obvezna sestavina naročila. Pogodbeni partnerji so upravičeni do plačila računa v dogovorjenem roku (po pogodbi) ali datumom določenim na izdanem računu.

6.člen – Potrditev rezervacije

S plačilom oz. nakazilom zneska na transakcijski račun Alkena d.o.o., je prevoz potrjen. Smart Transfers se zavezuje, da bo prevoz izpeljan s strani Smart Transfers ali DRUGEGA PREVOZNIKA. Smart Transfers si pridružuje pravico ponudbe denarnega nadomestila namesto izvedbe prevoza in povrnitev stroško v pisni obliki. V primeru, da NAROČNIK to ponudbo pisno sprejme, Smart Transfers ni več zavezan k izvedbi prevoza. Smart Transfers ne opravlja prevozov oseb mlajših od 15 let (brez spremstva ali pooblastila skrbnika) in živali (brez spremstva in/ali predhodne odobritve).

Rezervacija je lahko potrjena tudi po predhodnem dogovoru z pogodbenim NAROČNIKOM, ko izvajalec za omenjeno storitev prejme dogovorjeni znesek akontacije za prevoz. Veljavne so le tiste rezervacije storitev, ki jih izvajalec tudi pisno potrdi. Rok za plačilo akontacije je naveden v ponudbi. Potrjena rezervacija vsebuje podatke naročnika, število oseb, potrditev zahtevanega termina, lokacije vstopa oziroma začetka poti, lokacija končne poti ter fiksno določeno ceno za rezervirano storitev.

Popuste se pogodbeni stranki dogovorita pred opravljanjem prevoza. Akcijske cene in dodatno ponudbo določi Smart Transfers, ter le te razločno navede v ceniku ponudbe.

7.člen – Odpoved, sprememba ali zamuda s strani NAROČNIKA

Odpoved naročila z delnim povračilom vplačanega denarja je mogoča le v primeru POSLOVNI PREVOZI, SKUPINSKI ALI ZASEBNI PREVOZI OD VRAT DO VRAT. Smart Transfers ne sodeluje z letalskimi in drugačnimi prevozniki in pogodba o prevozu med NAROČNIKOM in Smart Transfers je neodvisna od letalskih in drugačnih prevoznikov, s katerimi ima NAROČNIK tudi sklenjene pogodbe. To pomeni, da v primeru zamud letalskih in drugačnih prevoznikov Smart Transfers ni dolžan čakati na NAROČNIKA in je, v primeru daljše zamude letalskega ali drugačnega prevoznika pogodba med Smart Transfers in NAROČNIKOM odpovedana. Daljša zamuda pomeni dlje kot 30 minut in 2 uri v primeru POSLOVNI PREVOZI, SKUPINSKI ALI ZASEBNI PREVOZI OD VRAT DO VRAT. Enako velja v primeru drugih nepričakovanih sprememb, kot so: rekrutacija prihoda letala na drugo letališče, kot je bilo rezervirano, zamuda letala zaradi napačno vpisanih ur. V primeru odpovedi pogodbe že vplačanega zneska Smart Transfers vrača ali ne vrača v skladu s temi splošnimi pogoji. Sprememba naročila je mogoča brez doplačila le v primeru ponudbe POSLOVNI PREVOZI, SKUPINSKI ALI ZASEBNI PREVOZI OD VRAT DO VRAT.

8.člen – Obveščanje potnikov

Smart Transfers obvešča javnost o novih relacijah, akcijskih cenah in drugih novostih preko občasnih e-poštnih kampanj, na spletnem mestu www.smart-transfers.eu ali v družbenih medijih.  Smart Transfers z objavo teh splošnih pogojev na svoji spletni strani objavlja: način posredovanja informacij o prevozu NAROČNIKA/potnika, potek vožnje, varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem NAROČNIKOV/potnikov v vozilu, možnost izključitve NAROČNIKA/potnika, način vstopa in izstopa ter prevoz prtljage.

9.člen – Informacije o prevozu

Dan pred odhodom potrjenega prevoza voznik PREVOZNIKA oziroma predstavnik Smart Transfers pošlje sms na mobilno telefonsko številko ali e-pošto na e-naslov NAROČNIKA/potnika, ki je naveden ob rezervacije prevoza in se dogovori za točno uro in lokacijo odhoda, če prevoz to glede na potrjeno in plačano rezervacijo zahteva.

10.člen – Potek vožnje

Začetek vožnje je definiran s trenutkom, ko NAROČNIK/potnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije. Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki. Na krajših poteh do 250 Km je predviden postanek do 10 min, ter do 30 min na daljših poteh. Za postanke, ki bi trajali dlje, se voznik vsakokratno dogovori o postankih z/s NAROČNIKI/potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo NAROČNIKOV/potnikov voznik in Smart Transfers ne odgovarjata za morebitne zamude na končno destinacijo. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi NAROČNIKI/potniki.

11.člen – Izredne prekinitve vožnje in odpoved s strani Smart Transfers

Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere NAROČNIK/potnik ne odgovarja, ima NAROČNIK/potnik pravico:

  • zahtevati, da ga Smart Transfers z drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
  • zahtevati, da ga Smart Transfers skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu vrne strošek prevoza.
  • odstopiti od pogodbe in zahtevati od Smart Transfers vrnitev stroška prevoza.

Smart Transfers se zavezuje, da v primeru, če je NAROČNIK pravilno vpisal uro odhoda vendar pa zamudi nadaljnji prevoz zaradi prepoznega prihoda prevoza, ki ga organizira Smart Transfers in za zamudo niso krive zunanje nepredvidljive okoliščine, na katere Smart Transfers nima vpliva (okvara vozila in višja sila), niti zahteva NAROČNIKA/potnika za večkratno ustavljanje, povrne NAROČNIKU stroške opravljenega in nadaljnjega prevoza oziroma na lastne stroške zagotovi nadomesten nadaljnji prevoz. Smart Transfers si pridržuje pravico do manjših odstopanj od najavljenih ur odhodov, ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov. NAROČNIK mora odškodninsko zahtevo, opredeljeno v tem členu dostaviti na naslov Smart Transfers najpozneje v 15-tih dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan. Smart Transfers si pridržuje pravico odpovedati prevoz in povrniti v celoti vplačano kupnino.

ODPOVED PREVOZA S STRANI NAROČNIKA

Naročnikova odpoved potovanja mora biti opravljena pisno, ustrezna je tudi oblika elektronske pošte. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije, ki znašajo: do enega meseca pred odhodom na destinacijo odpovedni stroški znašajo 50% cene prevoza, za odpoved prevoza manj kot 14 dni pred odhodom so odpovedni stroški 100% cene prevoza.

12.člen – Okvara vozila in višja sila

V primeru okvare vozila se Smart Transfers obvezuje priskrbeti nadomestni prevoz. Če nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 3 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, NAROČNIKU Smart Transfers povrne stroške prevoza / storitve v celoti. NAROČNIK v primeru okvare vozila do povrnitve drugih stroškov kot navedenih ali odškodnine ni upravičen.

13.člen – Varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem potnikov v vozilu

Vsa vozila, ki jih Smart Transfers uporablja za prevoze, imajo licenco za prevoz potnikov, so ustrezno zavarovana in pregledana in so v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Nezgodno zavarovanje NAROČNIKOV/potnikov je vključeno v ceno prevoza. Dodatne dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja, tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov, pri čemer s tem ravnanjem lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, mora voznik zaustaviti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila. Potnik v vozilu ne sme odpirati vrata med vožnjo, metati predmetov po vozilu ali iz vozila, ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opreme oziroma onesnaževati vozila. Za povzročeno škodo zaradi kršitve te prepovedi je potnik odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom. V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom, njihovi lastnini oziroma stvarem.

14.člen – Izključitev potnika iz prevoza

PREVOZNIK ni dolžan sprejeti za prevoz osebe, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo PREVOZNIKU onemogočila izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. PREVOZNIK sme izključiti iz prevoza potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje druge potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru, ne da bi mu moral vrniti prevoznino. Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi oziroma mora odstraniti iz vozila osebo, ki je nasilna ali nadležna do drugih potnikov, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike ali želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi. V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem nabitega strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom, njihovi lastnini oziroma stvarem.

15.člen – Prtljaga

NAROČNIK/potnik je upravičen do 2 kosov prtljage v skupni teži do 27 kg in sicer 1 kos maksimalne dovoljene dimenzije 60x50x27 cm in 1 kos maksimalne dovoljene dimenzije 42x30x18 cm. Če teža ali dimenzije prtljage presegajo navedene vrednosti in voznik nima dovolj prostora v vozilu, sme voznik zavrniti prevoz takšne prtljage brez povračila kakršnih koli stroškov. V vozilo ni nikakor dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so: radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, infekcijske snovi: virusi in bakterije, droge.

Dodatna prtljaga

S seboj lahko vzamete tudi tretji kos prtljage, vendar ta ne sme presegati teže 15 kg in predvidenih dimenzij za prtljago. Vsak dodaten kos prtljage se doplača in ga morate predhodno prijaviti po oddaji rezervacije, vendar ne kasneje kot 48 ur pred predvidenim odhodom. To lahko storite tako, da pokličete nas ali pošljete e-mail.

Ob predhodni najavi/rezervaciji ter doplačilu je možen tudi prevoz dodatne prtljage oziroma prtljage posebnih dimenzij, kot na primer športna oprema (kolo, smuči, jadralna deska…), glasbeni inštrumenti, ipd. Posamezen kos prtljage lahko tehta največ 20kg. Vsa prtljaga mora biti ustrezno zapakirana, da se ne umaže ali poškoduje prtljage drugih potnikov oziroma vozila. V primeru, da ob rezervaciji dodatna prtljaga ni navedena in doplačana ali je neprimerno in neustrezno zapakirana, sme voznik prevoz takšne prtljage zavrniti, če v vozilu ni prostora primernega za varen prevoz potnikov in prtljage.

Izgubljene/najdene stvari

PREVOZNIK in voznik ter POSREDNIK in DRUGI POSREDNIK ne odgovarjajo za osebne stvari, izgubljene ali pozabljene v vozilu. V kolikor menite, da ste v vozilu kaj izgubili ali pozabili lahko pošljete e-mail na elektronski naslov Smart Transfers, kjer sporočite o izgubljenih stvareh in z veseljem vam bomo pomagali v kolikor smo izgubljeni predmet našli v vozilu.

16.člen – Poslovna tajnost

Smart Transfers bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam.

17.člen – Varovanje osebnih podatkov

NAROČNIK pooblašča Smart Transfers ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki Smart Transfers. Smart Transfers se zavezuje, da bo vse osebne podatke NAROČNIKOV/potnikov varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

18.člen – Pritožbe NAROČNIKOV/potnikov

NAROČNIK/potnik se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda NAROČNIK/potnik pisno na naslov sedeža družbe najkasneje v 15 dneh od opravljenega prevoza. Smart Transfers se mora na pritožbo potnika odzvati v 14-tih dneh po njenem prejemu.

19.člen – Končne določbe

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja, v primeru, da to ni mogoče, stranki določata pristojno sodišča v Ljubljani.

Splošni pogoji veljajo od 1.12.2017

Alkena d.o.o., Aškerčeva 6A, 1230 Domžale, “Smart Transfers ”, v Domžalah, 1.12.2017